Himmel i blått. Grönt gräs. En del av en person i rött syns stå avslappnad men bestämd med armarna i kors. Färgerna symboliserar den romska flaggan. På bilden står det Jag är rom!
Foto: Mostphotos

Om kampanjen Jag är rom!

Den här kampanjen vänder sig till dig som är ung och söker inspiration och förebilder, eller till dig som vill veta mer om minoriteten romer och om barns och nationella minoriteters rättigheter. Genom att lyfta fram porträtt av personer med erfarenheter som andra kan känna igen sig i och lära sig av, vill vi inspirera dig som är ung att vara den du är och göra det du vill göra. Vi hoppas också att du genom den här webbplatsen enkelt kan hitta information om dina rättigheter som barn eller ung och nationell minoritet.

Vi vill samtidigt uppmärksamma att det i år är 50-årsjubileum för internationella romadagen. Dagen firas den 8 april, för att minnas den första romska kongressen som hölls i London 1971.

Webbplatsen Jag är rom! är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med en grupp unga romer och modersmålslärare och i samråd med Forum för levande historia och Barnombudsmannen. Den kommer att finnas tillgänglig under år 2021 som en del av ett regeringsuppdrag. Samtliga förebilder på webbplatsen har godkänt publicering av bild och text.


TACK!

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltar som förebilder i kampanjen, till Barnombudsmannen och Forum för levande historia, och till Donna, Kevin, Melinda, Silvero, Vanessa, Viktoria och Viveka som har bidragit med kunskap och erfarenheter och kommit med synpunkter på genomförandet av uppdraget från början till slut.

Tack Almira, Andrea, Anton, Benjamin, Cecilia, Delton, Esma, Fatima, Giovanni, Harry, Ida, Janos, Jenni, Liza, Marcela, Melinda, Nina, Samanta, Samuel, Silvia, Stefano och Vanessa för att ni delar med er!

Vi vill också tacka de kommuner, myndigheter och organisationer som är med genom att sprida webbplatsen Jag är rom! på sina webbplatser eller i sociala medier och i sina nätverk. Flera av dessa anordnar aktiviteter i samband med internationella romadagen. Mer om vilka aktiviteter det är, kan du läsa här.


Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Sametinget i uppdrag att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner och myndigheter. Sametinget ansvarar för minoriteten samer och de samiska språken medan Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar och minoritetsspråken jiddisch, romani chib, finska och meänkieli.

Länsstyrelsen ansvarar även för att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering i hela landet och för att stödja kommuner att utveckla arbetssätt för romsk inkludering.


Aktörer som är med i kampanjen

Barnombudsmannen
Botkyrka kommun
Boverket
Byrån mot diskriminering i Östergötland
Delegationen mot segregation
Falköpings kommun
Filminstitutet
Forum för levande historia
Friends
Föreningen Norrköpings romer
Försäkringskassan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs Stad
Hultsfreds kommun
Hällefors kommun
Härnösands bibliotek
Institutet för språk och folkminnen
International Romani Union
Järfälla kommun
Konstfack
Kristinehamns kommun
Kulturrådet
Kungliga biblioteket
Köpings kommun
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nationalmuseum
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Nyköpings kommun
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Oxelösunds kommun
Region Gävleborg
Riksförbundet Romer i Europa
Romernas rättigheter, Katrineholm
Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad
Skolverket
Skövde kommun
Socialstyrelsen
Statens medieråd
Stockholms stad
Sundbybergs stad
Sundsvalls museum
Svenska Filminstitutet
Södertälje kommun
Södertörns högskola
Trajosko Drom
Umo.se
Universitets- och högskolerådet
Upplands Väsby kommun
Uppsala kommun
Vadstena bibliotek
Västra Götalandsregionen
Åtvidabergs kommun
Örebro kommun


error: Innehållet är skyddat.